FIVEM - REGLER
Zanris
CEO/Grundare

Medlem sedan 2015-08-05
Inlägg: 347
Skrevs 2018-04-05 10:32
**--Los Spelfrossa Regler--**


1.1 Använding av fusk eller utnyttjande av buggar kommer leda till varning/kick eller ban!

1.2 Dubbelkonto är inte tillåtet och kommer sannolikt att resultera i en permanent ban.

1.3 Återanslut inte (Combat logga) om du dör, självmord, byt jobb eller gör något annat för att undvika rollspelssituation.

1.4 Förolämpa inte spelare i "OOC" chatten.

1.5 Respektera en **admin/mod** och deras beslut. Du kan diskutera om det privat så länge du håller dig till serverns regler.

1.5a, Alltid acceptera ett beslut taget av mod/admins eller ägare. Deras ord är vad som gäller.

1.6 När du begär en admin måste du lämna relevant information.
- Icke-informativa & aggressiva meddelanden kommer att resultera i en kick.

1.7 Göra reklam för produkter/servrar är inte tillåtet i någon form!

1.8 Om du ser någon som bryter mot reglerna, försök att inte varna dem utan kontakta en **mod** i första hand.

1.9 Att försöka hitta kryphål i reglerna leder till straff!
(ändrad)
2.0 Det är tillåtet att råna folk på deras pengar men inte att be dom ta ut sina pengar från banken. Pengarna på banken är säkra.

2.1 RDM: Döda inte människor slumpmässigt! Endast tillåtet att döda med ett giltigt rollspel, till exempel att självförsvar.
**- Våld bör alltid vara det sista alternativet!**

2.2 VDM: Det är strängt förbjudet att använda fordon som ett vapen vilket leder till direkt kick/ban beroende på situation.

2.3 Använd inte OOC för att kontakta en admin. Använd discord.

2.4 Vid kontakt med polis eller sjukvård så **MÅSTE** namn lämnas i notisen. Notisen skall vara kort och konkret och innehålla relevant information, men också namn på inringaren. Samtliga notiser utan information och namn ignoreras.

2.5 Sjukvårdare får under **INGA** omständigheter bära **dödliga vapen** under sitt yrkesutövande.

2.6 Tvingat våld, alternativt skjutning mot **sjukvårdare** är strängt förbjudet. Sjukvårdarna är helt neutrala men dom har rätten att neka folk behandling om situationen är för farlig.
**- Om skottlossning sker skall Polis inkallas av respektive sjukvårdare.**

2.7 Om sjukvårdarna kommer till en plats där kriminella befinner sig och dom får vapen riktade mot sig, där den/de **kriminella** ber sjukvårdare att lämna platsen, måste sjukvårdaren göra så då detta faller under regeln **FearRP**, om sjukvårdaren ej följer detta har dom kriminella rätt att öppna eld för att varna ytterligare!
**- Skulle det fortfarande inte va så att sjukvårdaren åker därifrån så har dom rätt att skjuta ner sjukvårdaren då den ej värnat om sitt liv under pistolhot.**

2.7a Du måste alltid ha tillräckligt med bevis när du kontaktar **Mod** om du förlorat saker ingame.
- Utan tillräckliga bevis kan vi inget göra!


**--Rollspel--**


1.0 Du måste följa FearRP. Man ska värna om sitt liv i alla livshotande/farliga situationer.

1.1 Spring inte in på extremt farliga eller livshotande situationer.
- Te.x brand eller skottlossningar OM du inte har med scenariot att göra.

1.2 Oavsett i vilken situation, **SKALL** du värna om ditt liv, framför allt under hot & våld.

1.3 Metagaming: Du får inte använda information du fått OOC/utanför din spelet.
- T.ex: Det är inte tillåtet att titta på streams för att använda information ingame. **Mod & Admins** har rätt att göra det om situationen kräver det.

1.4 Gör inte orealistiska saker ur sammanhanget samt att du inte går ooc ingame (FailRP).

1.5 Om ni sitter i ett RP Scenario och det blir FailRP från något håll, börja inte prata OOC förens scenariot är över. Detta är för att inte förstöra RPet. Så RPa först, diskutera sen.

1.6 Powergaming: Man får inte göra saker som är overkliga eller som man själv ”vinner” på. Man måste lämna ett utrymme så att din motståndare kan vinna scenariot.
- T.ex. ”Du kan inte säga att du tar upp en bil och kastar på någon”.

1.7 Följ livsregel. Om du dör, glömmer du hur du dog.

1.8 Gå inte tillbaka till det område /rollspelssituation där du dog förrän tills 15 minuter har gått. Du får inte heller gå med i samma rollspelssituation om den fortfarande är aktiv.

1.9 Om du går i området där du dog, måste du lämna den omedelbart och stanna långt borta.

2.0 När man är ”död”, d.v.s ens karaktär är knockad och inväntar sjukvårdare, så **FÅR** man prata. Man är alltså inte död utan skadad, med andra ord du bör **rollspela** skadad!
**- Däremot DÖR du så du tappar minnet, då tiden gått ut.**
(ändrad)
2.1 Man måste säga till när man tar någons **mobil/komradio** så det inte uppstår några missförstånd. Om förövaren inte säger något har personen rätt att använda det för att t.ex. tillkalla hjälp.

2.2 Man måste säga till innan man söker igenom fickorna på en person för att undvika missförstånd och FailRP.

2.3 Vid kriminellaktivitet får du INTE byta utseende (kläder/hårfärg) på din karaktär förens 60 minuter efter avslutat scenario.


**--Fordon--**


1.0 Bilar skall behandlas realistiskt, vilket innebär att vid skada, skall mekanikern notifieras.

1.1 Vid önskemål av borttagning av fordon, kontakta mekaniker!

1.2 Spelaren är således ansvarig för det fordon som redan finns ute. Upptäcks fler än ett fordon ute/spawnat, registrerat på samma användare, vidtages åtgärder riktat mot personen i fråga.

1.3 Polisen är skyldig att gripa en person som framför annat fordon än sitt eget, varpå fängelsestraff föreläggs av tjänstgörande polis.

1.4 Förstörelse av egendom vid biljakter påökar straffet avsevärt.

1.5 Att framföra **utryckningsfordon** av något som helst slag är **STRÄNGT** förbjudet och kommer leda till **varning** eventuellt **ban**. Bara sjukvårdare och polis får framföra utryckningsfordon.

1.6 Man får INTE av någon anledning köra militära NPC fordon, bygg fordon (grävskopor, dumpers m.fl.) , Flygplan & Helikopter.

1.7 Man får INTE skjuta från förarsätet i en bil. Endast passagerare får avlossa skott.


**--Utnyttja GTA V-mechanics--**


1.0 Att medvetet utnyttja GTA V-motorn för att få en fördel är inte tillåtet. Detta innefattar att missbruka fysiken i GTA V för att göra orealistiska saker.
till exempel "wheelie mot ett föremål för att flyga ditt fordon i luften".


**--Polis/Civil Rättigheter--**


1.0 Enskild polisman får under inga omständigheter stanna en bilist utan en giltig anledning/misstanke. (Undantag: trafikkontroller etc.)

1.1 Enskild polisman får under inga omständigheter visitera/av visitera en annan spelare utan en giltig anledning/misstanke.

1.2 Enskild polisman måste, om order ges av dennes förman, avbryta en pågående biljakt om det förebådar fara för allmänhet, trafik och gärningsman.

1.3 Enskild polisman har rätten till att bära samt använda vapen vid trängande fall.

1.4 Enskild polisman har rätt till att använda det våld, psykiskt och fysiskt, som krävs för att lösa uppgiften. Proportionalitetsprincipen gäller här. Läs längre ned för förklaring.

1.5 Enskild polisman har rätten till att framför fordon på gågata, torg, privat mark och trottoar för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

1.6 Enskild polisman har rätten till att parkera strategiskt för att snabbt ha tillgång till sitt fordon.

1.7 Enskild polisman är skyldig att ingripa vid uppmärksammad brottslighet på sin fritid.

1.8 Enskild polisman innehar rätten att överträda hastighetsgränsen vid fall där det bedöms vara nödvändigt. Men då är ett måste med **sirener och blåljus.**

1.9 Enskild polisman kan och har rätten till att avvisa personer från platser där det bedöms nödvändigt. Återvänder personen, har polisman rätt att gripa personen.

2.0 Enskild polisman har rätten att avlägsna/omhändertaga personer som är för berusade. För att taga vård om sig själv, enligt lagen om omhändertagande av berusad person (LOB).
2.1 Enskild polisman har rätten att omhändertaga personer med självdestruktivt/självmordsbenäget beteende på grund av psykiska åkommor, enligt lagen om psykiatrisk vård (LPT).

2.2 Enskild polisman har rätten att beslagtaga fordon som ej framförs av den rättmätige ägaren.

2.3 Enskild polisman har rätt att på fordonet göra en kontroll, både vad det gäller skick men också ägare bevis för att fastställa ägaren.

2.4 Polisen har på uppgift av, t ex bank, bilföretag och bostadsbolag rätten att indriva ej betalda fakturor genom längre fängelsestraff samt böter.

2.5 Civil person är enligt lag skyldig till att stanna på polismans tecken samt lyda polismans order.

2.6 Som person innehar du rättigheten att veta vad du har blivit/är gripen för. Detta gäller även misstanke.

2.7 Enligt lag är du skyldig att uppvisa legitimation vid förfrågan av polisman, vägrar du har enskild polisman rätten att gripa dig för att påvisa din identitet.

2.8 Inga poliser får vara korrupta!

2.9 Civil har oavsett status, brottshistorik, ekonomi och situation rätt att tillkalla polis och ambulans.

3.0 Civil är i regel förbjuden att inneha vapen. Vapeninnehav, beroende på omfattning är straffbelagt med böter och/alternativt fängelse.
3.1 Situationer mellan kriminella och polis skall utspelas på ett sätt där båda parter får en chans att göra RÄTT för sig. Exempelvis att ge upp, lägga ned vapnen alternativt avvika från platsen. Dessutom måste SHOUT användas.

3.2 Under gisslandrama Tex bankrån, osv, så måste man släppa gisslan om polisen kommer in som en förhandlare (Gisslan byte helt enkelt civil mot polis).
- Sen ska förhandlingarna fortsätta. Om man nu inte kommer fram till något som båda parterna kan komma från platsen med livet i behåll, så får man öppna eld men med risk för att man kan dö.
- Men skottlossning ska alltid vara sista utvägen i alla scenarion.
- Denna regel betyder inte att man ska ta gisslan hela tiden heller för det kommer bara vara tråkigt i längden både för er som gör det och polisen ha lite variation.

3.3 Alla dörrar vid polishuset/baksidan av polishuset är låsta! Inga vapen får användas här inne och man får inte vara innanför dessa om man inte har med scenariot att göra.
- Metall dörrarna på stora banken är också låsta.

3.4 Dom enda som får ha tillgång till helikopter är sjukvårdare, poliser och mekaniker! Skulle någon helikopter spawna på till exempel på flygplatsen eller någonstans så är detta strängt förbjudet att röra dom!

3.5 Ett rån får inte påbörjas mindre än 30 minuter innan restart. Detta för att undvika att hela scenariot blir fail.

3.6 Man får inte kidnappa mer än 1/3 av poliskåren. Dvs om det inte är mer än 3 poliser inne så får dem ej bli kidnappade. Helst inga alls så ge dom en chans.

3.7 Neon som ej får användas under bilarna är. Röd, blå & gul. Detta är enbart för att det är färgerna för utryckningsfordon. Skulle man ändå välja att ha det så kan/kommer polisen ge en varning/böter och be er byta genast.

3.8 Personliga efterlysning från polisen håller i 48 timmar. Polisen får dock hålla span under en längre tid för att kunna göra razzior mot gäng/personer.


**--Firma/Företag--**1.0 Max 8 personer för maffia, mäklare, bilfirman, taxi. Max 5 personer på strippklubben. Max 7 personer för mekaniker. Polis och Sjukvårdare ingen gräns.
- Max 6st personer per scenarion när maffian rånar!

1.1 Missbruk av sin boss position för att få övertag t.ex. för att få mer pengar än vad man borde ha fått eller andra liknande saker kommer resultera i att man förlorar sin rang och eventuellt jobbet.

1.2 Alla firmor ska betraktas som riktiga vilket innebär att man inte ska tömma företagskonton utan firman ska alltid gå med vinst efter varje vecka efter eventuella utbetalningar.


**--Chatt--**


1.0 Endast Tweets är Godkända. Använd /twt
(SPAMMA dock inte denna).

1.1 Spamma inte annonser.

1.2 Ha inte privata konversationer i OOC-chatt. Använd telefonen eller medborgarkanaler i discord.

1.3 Använd /report för att rapportera om problem eller buggar.
- Skriv t.ex. "/report hjalp hjalp jag sitter fast i bilen"

1.4 Svär inte överdrivet, argumentera eller förolämpa i OOC-chatt, och skriv inte CAPS-lock meddelanden.

1.5 Vid spelande på servern när man innehar ett Whitelistad jobb så SKA man sitta på denna discord. Detta för att underlätta allt arbete och även lätt kunna ta tag i folk om missförstånd/problem som uppstår. Men även så att kommunikationen för alla personer inom alla yrken fungerar.


**--Ordförklaring--**


1.0 Proportionalitetsprincipen: Du får inte använda mer våld än vad scenariot/nöden kräver

1.1 Trängande fall: Detta innebär att utryckningsenheter som ambulans och/eller polis behöver komma fram snabbt till platsen, vilket för dig som civil innebär att du skall lämna företräde för dessa.
- Trängande fall innebär även att liv är alternativt kan hamna i fara.

1.2 Medborgare kanalerna är endast till för RP och OOC-kanalerna finns till om ni behöver/vill tjöta om någonting annat

1.3 Det är även förbjudet att bära mask på allmänplats om det inte är ett pågående scenario. Polisen har rätt att söka igenom person i fråga som har mask på allmänplats och INTE är med i något scenario.
SKRIV ETT INLÄGG